- Armürlü Dokuma

- Tahar

- Gücü Telleri

- Tarak Eni

- Dokuma

 

ARMÜRLÜ DOKUMA
Tekstil sektöründe giysilik kumaş için kullanılan dokuma tezgahı türüdür. Belli bir rapor tekrarı vardır. Armürlü dokular küçük desenli dokulardır. Çok sayıda farklı hareket elde edilemez.

TAHAR
Atkı iplikleri bazı çözgü ipliklerinin üstünden, bazılarının da altından geçer. Bu geçmeler, çözgü ipliklerinin gücüler aracılığı ile bir kısmının yukarıya, bir kısmının aşağıya hareketiyle sağlanır. Bir dokuda tahar planı hazırlanırken aynı bağlantıyı yapan çözgü iplikleri aynı çerçeveye işaretlenerek bir gücüden geçirilir. Farklı hareket yapan her bir çözgü ise bir sonraki çerçeveye işaretlenir. Dokunun taharına göre çerçeve sayısı da değişir. Tahar işlemi dokuma örgüsünün oluşumunda ana faktörlerden birisidir. Tahar işleminde yapılacak bir hata, kumaş üzerinde bozulmalara sebep olacaktır.

Tahar Yapmanın Başlıca Nedenleri:

- Dokuma sırasında aynı hareketi yapan çözgü ipliklerinin aynı çerçevede toplanması

- Ağızlık hareketinin sağlanması

- Çözgü ipliklerinin belirli bir düzene sokulması

- Tarak sıklığı yardımıyla çözgü sıklığının ayarlanması

Dokumacılıkta çok fazla farklı örgü kullanılması farklı tahar şekillerinin kullanılmasını gerektirir.

En sık kullanılan tahar çeşitleri:

- Düz tahar
- Atlama tahar
- Zikzak tahar
- Kırık tahar
- Saten atlamalı tahar
- Grup tahar
- Karışık tahar

 

GÜCÜ TELLERİ
Gücüler çerçeve şeklindedirler ve ortasında asılı teller boncuk denen gözcüklerden oluşturulmuştur. Bu boncuklardan da çözgü iplikleri geçirilir. Çözgü leventi hazırlandıktan sonra tezgaha takılır. Çözgü iplikleri tahar planına göre gücü tellerinden geçirilir.

TARAK ENİ
Tarak, tezgahın önünde ileri geri hareket eden ve atkı ipliğini sıkıştırmaya yarayan dişli bir parçadır. Dokuma tezgahının tefe denilen parçasına takılı bulunan tarağın dişleri birbirine paralel, eşit aralıklarla veya bağlama türüne ve iplik kalınlığına göre değişik aralıklarla yerleştirilmiş demir çubuklardan imal edilmiştir. Tarak, doku türüne ve tarak numarasına göre değiştirilebilen ve kolaylıkla tefeye takılabilen bir parçadır. Tarak çözgü ipliklerinin paralel durmasını sağlar. Kumaşın çekme miktarına göre tarak eni ayarı yapılır. Sentetikler, çekme özellikleri az olduğundan dolayı daha dar yapılır. Pamukluların çekme özelliği fazladır ve tarak eni daha geniş tutulur

DOKUMA
Çözgü ipliklerinin gücü boncuklarından ve taraktan geçirilişinden sonra hazır bulunan örgü şemalarına göre dokuma işlemine geçilir. Atkı ipliğinin atılması için çerçevelerin hangisinin yukarıda veya hangisinin aşağıda olması gerektiğini gösteren bu şemalara armür denilir. Her dokunun ayrı bir atkı planı, yani armürü vardır. Armürlü tezgahta çerçevelerin hareketi delikli kartonlarla sağlanır. Armür mekanik sistemi dokuma tezgahının sağında bulunur. Armür planının 90 derece soldan sağa çevrilmesi ile çerçevelerin yeni hareket planı, bununla da karton delme planı elde edilir. Dokuma tezgahı çalışmasını sürdürürken armür şemasına göre çerçeveler yukarıya ve aşağıya hareket ederler. Bu sırada oluşan ağızlığa atkı ipliği verilir ve tefenin de vurmasıyla kumaş oluşur.